Hoppa till huvudinnehåll
Startsidans kollage med massa miljöbilder
Start kollage mobil

Att skapa en attraktiv kommun

Lekebergs Kommunfastigheter, LeKo, äger, förvaltar och utvecklar byggnader och lokaler för kommunal verksamhet, som skolor, förskolor, idrottsanläggningar samt vård- och omsorgsboenden. Det är vårt uppdrag. Men vad innebär det egentligen? Jo, att utveckla Lekebergs kommun till en attraktiv kommun för dig som bor här. Och för dig som funderar på att flytta till Lekeberg. Det är därför vi erbjuder gott om förskolor och skolor, idrottsanläggningar, vård- och omsorgsboenden samt andra kommunala lokaler för invånare i alla åldrar och för dig som funderar på att flytta hit. Vårt riktmärke är också att jobba efter kommunens vision: ”Trygghet och nytänkande - naturligt nära”. Politiken och kommunledningen vill mycket, vi på Lekebergs Kommunfastigheter vill mycket och tillsammans har vi som mål att alltid ta kommunen ytterligare ett steg framåt.

Skolor

Kommunen är väl försedd med grundskolor. I Fjugesta finns Lekebergsskolan för elever från förskoleklass till årskurs 9 medan skolan i Hidinge och Mullhyttan har spannet F-6. Var en elev än bor i kommunen har hen rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Här läser du mer om grundskolorna i kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgsboenden

Kommunens vård- och omsorgsboenden ligger centralt belägen i Fjugesta. Linden är ett vårdboende med 40 platser för permanent boende, korttidsboende/rehabilitering och växelboende. Oxelgården är ett särskilt boende för hyresgäster med demenssjukdom. Det har 48 platser för permanent boende och korttidsboende/växelvård. Hasselbacken är en LSS gruppbostad för personer med funktionsnedsättning. På Hasselbacken erbjuds de en möjlighet att bo i en egen bostad med hjälp och stöd från personalen.

Läs mer om vård- och omsorgsboenden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oxelgården, Fjugesta

Oxelgården

Fjugesta

Linden, Fjugesta

Linden

Fjugesta
(Ägs av LekebergsBostäder)

Hasselbacken, Fjugesta

Hasselbacken

Fjugesta

Kastanjen LSS-boende, Fjugesta

Kastanjens LSS

Fjugesta
(Ägs av LekebergsBostäder)

Idrottsanläggningar

Sugen på att idrotta, träna och tävla i Lekebergs kommun? Inga problem. På Lekebergskolan finns ett idrottshus med en fullstor sporthall, två mindre gymnastikhallar för olika idrottsaktiviteter och även en spontanidrottsplats. På Hidinge skola finns också en fullstor sporthall.

Läs mer om kommunens idrottsanläggningar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sannabadet, Fjugesta

Sannabadet

Fjugesta

Lekebergs idrottshus, Fjugesta

Lekebergs idrottshus

Fjugesta

Hidinge sporthall, Hidinge-Lanna

Hidinge sporthall

Hidinge-Lanna

Kommunhuset, Lekeberg

Kommunhuset

Exteriör bild av Kunskapens hus

Brandstationen

Kontakt

Postadress: Bangatan 7, 716 31 Fjugesta
Besöksadress: Storgatan 31, Fjugesta
Växel: 0585-487 00
Organisationsnummer: 556755-7680

Har du frågor och funderingar om de byggnader och lokaler som Lekebergs Kommunfastigheter förvaltar, hör av dig till oss.

Karoline Larsson

Karoline Larsson

Linda Wiik

Juha Kants

Tf VD / Ekonomichef
0585-482 69
juha.kants@lekeberg.se

Felanmälan

Integritetspolicyn *

* Uppgiften måste anges.

Vår styrelse

Styrelsens sammansättning speglar valresultatet från det senaste kommunalvalet.

Styrelsen består av Annéa Ahlberg, ordförande, Lars-Gunnar Borglund, vice ordförande, Andreas Haaskjold, ledamot, Diana Olsén, ledamot och Mikael Bergdahl, ledamot. Revisor: Hans Olsson, Auktoriserad revisor, PwC

Så kom Lekebergs Kommunfastigheter till

Året var 2006 och beslutet togs att LekebergsBostäder även skulle förvalta de kommunala fastigheterna i Lekebergs kommun. Det är bättre att all förvaltning ligger i ett bolag ansågs det då. Men det visade sig att hyresgästerna i LekebergsBostäder kom i kläm när underhåll och förvaltning hamnade under ett och samma tak. Två år senare, 2008, beslutades det att dela upp förvaltningen av de kommunala fastigheterna och det övriga bostadshyreshusbeståndet. Lekebergs Kommunfastigheter bildades. Inledningsvis fanns fem förskolor, fyra skolor, Oxelgården och Sannabadet under LeKos paraply. Mycket har hänt sedan dess. Kommunens expansion med ökad inflyttning har gjort att LeKos organisation nu omfattar tio förskolor, tre skolor, Oxelgården, LSS-boende, kommunhus och brandstation.

Uppdelningen i två bolag har resulterat i effektivare förvaltning, väsentligt förbättrat underhåll och en mer balanserad kostnadsbild. De kommunala fastigheterna, som tidigare var relativt illa däran underhållsmässigt, har fått en ansiktslyftning på många fronter. Inte minst sedan det omfattande energiprojektet genomfördes med början 2008. Underhållströskeln är passerad och de kommunala fastigheterna är i gott skick. Att bilda två bolag och dela upp fastighetsbeståndet mellan LekebergsBostäder och Lekebergs Kommunfastigheter visade sig vara ett klokt beslut.